Lär dig spela jazz

Oavsett om man spelar gitarr, piano, bas, saxofon eller trummor så bör ingången till jazzmusiken vara ungefär densamma. Naturligtvis kommer själva förfarandet se olika ut beroende på vilket instrument man spelar eller vill lära sig att spela, men själva grunden i jazz skulle kunna kokas ned till följande:
Lyssna, lära, spela.

Lyssna

För att kunna spela jazz måste man lyssna på jazz. Lyssna mycket och lyssna nyfiket. Försök att lyssna efter hur ditt eget instrument förhåller sig till de andra instrumenten och helheten. Förutom att man lär sig genrens själva expressiva särart genom att lyssna, bereder lyssnandet i sig för en annan grundläggande kunskap: gehör. Gehör innebär att man uppfattar hur musik ska spelas genom att lyssna på det. En musiker med utvecklat gehör kan höra vilket slags ackord med dess färgningar som spelas. Det är även viktigt att påpeka att man för att kunna spela med andra behöver vara lyhörd och använda lyssnandet även i spelandet.

Lära

Jazz 2-5-1

Det kan vara svårt att på djupet förstå vad jazz är och hur man spelar jazz om man inte är bekant med grundläggande musikteori. Denna delen av att lära sig jazz kompletterar lyssnandet på ett väldigt bra sätt. Musikteori ger bland annat kunskap om hur ackord är uppbyggda, vilka skalor som finns, vilka toner som fungerar ihop och vilken effekt olika musikaliska val skapar. Musikteori tillför också en begreppsvärld för hur musik kan beskrivas. Den absolut vanligaste ackordprogressionen inom jazz kallas för 2-5-1 och är alltså en beskrivning av en ackord- eller tonföljd. Siffrorna talar om hur de olika skaltonerna förhåller sig till grundtonen och således var tonerna finns. En uppskattad bok som berör musikteori för jazzmusiker finns här.

Spela

Att spela är naturligtvis fundamentalt. Man måste känna sig bekväm med sitt instrument och hur man hanterar det. Man kombinerar även med fördel gehörsträning och teorilära med att just spela. Att försöka spela det man hör är en utmärkt övning i gehör. När det gäller den musikteoretiska biten är det också viktigt att till exempel veta hur olika skalor ska spelas på instrumentet och hur man bildar ackord. En grundläggande musikteknisk princip inom jazz är improvisation. Improvisation innebär att man uppfinner melodier, ackord, olika rytmer och tonala uttryck samtidigt som man spelar. Delvis improvisation är också vanligt, det vill säga att man utgår från en skriven melodi men improviserar vissa delar. Improvisation kräver övning. En fälla många musiker fastnar i är att man bara spelar inövade skalor upp och ner vilket inte är så kul för varken den som spelar eller lyssnar. Poängteras bör att skalor inte är en given följd av toner utan bara en beskrivning av vilka toner som passar till ett visst ackord eller tonart. Försök att spela skaltonerna i alternativ följd och lyssna efter vilken harmonisk effekt varje enskild ton ger i sammanhanget. Vidare kan man tänka på frasering och pauser. Att spela musik handlar inte om att spela så mycket som möjligt hela tiden, utan pauser kan vara minst lika viktiga som att faktiskt spela en ton. Vid övning av improvisation kan man plocka ut ett begränsat antal toner från en skala och försöka spela dem på olika sätt, i olika följd, på olika ställen på instrumentet och med olika rytmer. Låt tonerna andas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *