Jazz i världen

Musikstilen Jazz växte fram i USA:s sydstater under den senare delen av 1800-talet, men slog igenom internationellt först på 1920-talet. Musikstilen föddes i den afroamerikanska kulturen i New Orleans. Efter att det slog igenom har det även haft stor betydelse för andra musikstilars genombrott och utveckling. Än idag utvecklas nya typer av jazz och kommer att fortsätta utvecklas.Ser man tillbaka så fungerade jazzen då framförallt som ett redskap för att uttrycka sina upplevelser och erfarenheter kring ett samhälle med förtryck. Då, i många områden betraktades afrikansk musik som hednisk och bekämpades. Dock inte överallt. Jazzen har idag spridit sig till hela världen och uppskattas av människor från i princip alla kulturer och etniciteter. Men trots att afrikanska musik under 1800-talet betraktades som hednisk, så besöktes afrikanska musikfester som hölls i New Orleans av intresserad vita män och kvinnor. New Orleans hade den största fria färgade befolkningen i Nordamerika utöver slavarna. Därför var många bildade och också stolta över sin utbildning, och använde därför de europeiska musikinstrument man hade för att spela en blandning av både sina egna folkmelodier men också europeisk musik. Detta ledde till att New Orleans blev en mötespunkt för populär musik och musikens utveckling. En musik som genom historien vandrade och spred sig över hela världen.

En bred musikgenre

jazzartist som söker inspiration

Jazz är idag en bred musikform som finns i väldigt många länder och regioner, därmed också väldigt många olika varianter. Ser man till jazzens historia och utveckling under åren kan man tydligt se att jazzmusiker naturligt söker inspiration vart de än kan finna inspiration. Jazzen som världsmusik kan i ett större perspektiv delas in i tre subgenrer: etnisk jazz, jazz med icke västerländska inslag samt new music. Ett exempel på etnisk jazz är latinojazz, alltså musik från en musikkultur där man även lagt till jazz i musiken.Jazzmusik som införlivats med kortare inslag från världsmusik utanför Nordamerika eller Europa kallar man jazz med icke västerländska inslag. Det kan vara när man använt instrument och harmonier från exempelvis mellanöstern.Den bredaste kategorin av dessa tre är New Music. Resultatet av att skapa nya musikstilar på ett unikt och innovativt sätt, samtidigt som de instrument och rytmer man använder hör till en redan existerande etnisk musiktradition. Här blir resultatet något helt nytt men det etniska finns ändå kvar. Ett exempel på sådan musik är Andy Narrell’s under 1990-talet, där en kompott av musik och instrument från Trinidad fick bakas samman med jazzimprovisationer och funk.

Viktiga namn för jazzens utveckling

Ser man till alla jazzstilar som utvecklats under historien, såsom storbandsjazz, be-hop, latino och free jazz, acid-jazz, hard-pop, smooth jazz, cool jazz etc så finns det ändå en rad musiker som varit viktiga för dagens jazz. Exempel på dessa musiker är: Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker, Miles Davis samt Benny Goodman, Count Basie, Coleman Hawkins och många, många mer. Musikstilen fortsätter att vara viktig för dagens musiker i deras utveckling och är förmodligen en musikgenre som aldrig kommer att gå ur tiden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *